Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa kaupallistamisprojekteissa

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Vuodesta 2020 lähtien säätiö on edistänyt tutkimustulosten kaupallistamista tukemalla yliopiston tutkijoiden hankkeita, jotka ovat saaneet Business Finlandin Research to Business (R2B) -kaupallistamisrahoituksen. Säätiön tukea voidaan myöntää vuosittain yhteensä jopa 100 000 euroa. 

Oulun yliopistossa käynnistyy vuosittain noin viisi kaupallistamiseen tähtäävää R2B-hanketta, joissa tutkimustuloksista kehitetään uutta liiketoimintaa Business Finlandin rahoituksella. Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön tuella parannetaan edellytyksiä uusille tutkimuslähtöisille startup-yrityksille tai teknologioiden lisensoinnille.

University of Oulu, Brand image, 02/2023

Tuetut hankkeet (vuosiluku):

Brazzein (2020)

Brazzeiini on länsiafrikkalaisen oubli-pensaan hedelmän 2000 kertaa sokeria makeampi proteiini, joka soveltuu käytettäväksi elintarvike- ja juomateollisuudessa keinotekoisten makeutusaineiden sijasta. Proteiinin eristäminen tai valmistaminen ei ole kuitenkaan ollut taloudellisesti kannattavaa. R2B-hankkeessa kehitettiin patentoidulla biofermentaatiomenetelmällä ratkaisu tuottaa suuria määriä brazzeiinia sekä yksinkertainen ja edullinen puhdistusmenetelmä. Lisäksi proteiinin teolliseen käyttöön liittyviä ongelmia ratkaistiin uusilla keksinnöillä. Brazzeiinin kaupallistaminen jatkuu keksintöjen patentoinnin jälkeen.

NANOFOIL (2020)

Aurinkokennovoimaloiden ongelmana on ajan saatossa tapahtuva likaantuminen, joka vähentää kennon hyötysuhdetta. R2B-hankkeessa kehitettiin halpoja, hydrofobisia ja heijastamattomia kalvoja aurinkosähkökennojen valonkeruun tehostamiseksi. Kehitettyjen kalvojen pinnan muodot perustuvat kasvien lehtien auringonvaloa tehokkaasti kerääviin nanomuotoihin, jotka samalla hylkivät likaa ja kosteutta. Keksinnön patentointimahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.

FeelGood (2020)

Pysyvä painonpudotus vaatii pysyviä elintavan muutoksia, johon Oulun yliopistossa on kehitetty kliinisissä kokeissa toimivaksi todettu Onnikka-elämänhallinta sovellus. R2B-hankkeessa sovelluksesta kehitettiin painonhallintaan tähtäävä mobiiliversio, johon lisättiin ryhmäohjauselementtejä. Mobiiliversiolla suoritettu kliininen koe osoitti toimivuuden painon pudotuksessa. Kaupallisen potentiaalin kannustamana osa projektitiimin jäsenistä perusti projektin jälkeen Onnikka Health Oy:n. Yritys hankki oikeudet Onnikan kaupalliseen käyttöön ja on jo myynyt menetelmää terveydenhuoltoon Suomessa ja ulkomailla. 

PROVO (2020)

Yliopisto- ja korkeakouluopetuksen keskeisiä kehityssuuntia ovat digitalisaatio ja pelillistäminen, joiden avulla pyritään parantamaan opiskelijan oppimiskokemusta sekä opetuksen laatua. R2B-hankkeessa on kansainvälisesti testattu alustaa ja työkaluja, joilla voidaan joustavasti kehittää, toteuttaa ja jakaa projektimaisen toiminnan opettamiseen liittyviä oppimisratkaisuja mm. riskienhallintaan, projektisalkun hallintaan, ketterään ohjelmistokehitykseen, projektin aikataulun ja kustannusten hallintaan ja projektin elinkaaren hallintaan. Alustan kaupallinen kehitys jatkuu perustetussa LessonLab Oy:ssä.

Multisense (2020 ja 2021)

Yskä on yleisimpiä oireita, johon potilaat pyytävät neuvoa lääkäreiltä, mutta yskän tarkkaan ja luotettavaan havaitsemiseen älykkäillä ja puettavilla laitteilla ei ole vielä hyväksi todettua menetelmää. R2B-hanke hyödyntää patentoitua liikkeestä, lämmöstä ja valosta energiaa keräävää materiaalia ihmisen terveyttä indikoivien tietojen mittaamiseen ja keräämiseen. Kehitetyssä konseptissa järjestelmä havainnoi yskimisen ajankohdan ja voimakkuuden ja lähettää kerätyt tiedot automaattisesti ja langattomasti järjestelmään. Hankkeen jälkeen perustettu Emedpatch Oy jatkaa yskäsensorin jatkokehittämistä.

More Stamina (2021)

MS-tautia sairastavilla on useanlaisia oireita, kuten uupumusta, tuntoaistin häiriöitä, kognitiivisia ja mielenterveydellisiä haasteita sekä fyysisiä liikkumisrajoitteita. Uupumus on oireista yleisin ja se koetaan usein turhauttavaksi, ylivoimaiseksi sekä invalidisoivaksi. R2B-hankkeessa kehitettiin pelillistetty digitaalinen työkalu helpottamaan MS-tautia sairastavien päivän rytmitystä. Sovellus käyttää puettavia antureita sekä tietoa ympäristöstä personalisoitujen suositusten luomiseen elämänlaadun parantamiseksi. Sovelluksen keräämää anonymisoitua dataa käytetään myös MS-taudin piilevien piirteiden ja ominaisuuksien tunnistamiseen, jotta voitaisiin luoda uusia tapoja auttaa potilaita. Sovellusta testataan parhaillaan kliinisissä kokeissa.

Glymphometer (2021 ja 2022)

Aivojen glymphaattinen puhdistusjärjestelmä poistaa kuona-aineet aivokudoksesta. Järjestelmän heikkeneminen voi johtaa kuona-aineiden kertymiseen aivoissa ja edelleen aivorappeumatauteihin ja mm. muistisairauksiin. R2B-hankkeessa kehitetään mittausmenetelmää ja puettavaa laitetta aivojen terveyden ja puhdistusjärjestelmän aktiivisuuden monitoroimiseksi, jotta voidaan varhaisessa vaiheessa tunnistaa mahdollinen aivojen puhdistusmekanismin heikkeneminen ja toimia sen palauttamiseksi. Laitteen ja menetelmän jatkokehitykseen on tarkoitus perustaa yritys syksyn 2023 aikana.

BioLIDAR (2021 ja 2022)

Perinteinen optinen sykkeenmittaus perustuu jatkuva-aikaisen LED:iin, lineaarisen valodiodin käyttöön ja analogiseen signaalinkäsittelyyn, jolloin liikehäiriöt ovat samalla taajuusalueella sykkeen kanssa ja aiheuttaa suurta epätarkkuutta sykkeen tarkkailuun urheilusuorituksen aikana. R2B-hankkeessa kehitetty teknologia perustuu valopulssin kulkuajanmittaukseen, jolloin saadaan kerättyä suurempi määrä informaatiota kudoksen eri syvyyksiltä tapahtuvan siroamisen perusteella. Kehitetyllä algoritmilla liikehäiriöt voidaan eliminoida. Teknologia soveltuu tarkkaan sykkeen mittaukseen, hapettuneen ja ei-hapettuneen veren mittaukseen, jolla saadaan lihaksen happisaturaatio, veripulssin nopeuden mittaukseen ja verenpaineen mittaukseen. Teknologian jatkokehitykseen on tarkoitus perustaa yritys syksyn 2023 aikana.

InnoPro (2022)

Sähkökeraamien valmistamisessa käytetään erittäin korkeita lämpötiloja (jopa 1200 °C), jolloin energiankulutus on merkittävä ympäristö- ja kustannustekijä. R2B-hankkeessa jatkokehitetään patentoituja erittäin matalan lämpötilan sähkökeraamien valmistusmenetelmiä ja sovelletaan niiden käyttämistä erilaisiin komponentteihin. Menetelmien ympäristöhyöty perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna tutkitaan käyttämällä hiilijalanjälki- ja elinkaarianalyysejä. Projekti on jo herättänyt merkittävimpien sähkökeraamien kansainvälisten valmistajien mielenkiinnon.

AIQARA (2022)

Rintasyövän aiheuttama terveystaakka maailmassa on kaikista syövistä suurin ja lukumäärät kasvavat. Keskeisenä toimintamallina taistelussa rintasyöpää vastaan ovat rintasyöpien väestöpohjaiset seulontaohjelmat. Euroopassa seulontoja tehdään vuosittain yli 15 miljoonaa kertaa. Mammografiakuvien laatu on keskeisessä roolissa havaita syövät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. R2B-projektissa kehitetään tekoälyavusteista menetelmää ja teknologiaa mammografiakuvien välittömään laadunarviointiin ja jatkuvaan laadunhallintaan.