Hakuohjeet opiskelijoille ja tutkijoille

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr:n tarkoituksena on elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden osaamisen, kehittämisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen sekä edistäminen keskisessä ja pohjoisessa Suomessa (maantieteellinen alue, joka muodostuu Lapin, Pohjois- Pohjanmaan, Kainuun, KeskiPohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen maakunnista). Säätiö tukee apurahoillaan erityisesti soveltavaa tutkimustoimintaa sekä kansainvälistymistä yllä mainitulla alueella.

Säätiö myöntää hakemuksesta apurahoja:

  • Yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaan tutkimustoimintaan
  • Kansainvälistymisen edistämiseen tukemalla korkeakouluopiskelijoiden opiskelua ja työharjoittelua ulkomailla

Hakijan on huomattava, että säätiön myöntämien apurahapäätösten on täytettävä säätiön tarkoitukseen sisältyvät toimiala- ja toimialuemääräykset. Apurahoja haettaessa käytetään säätiön sähköisiä hakemuslomakkeita, jonka mukana toimitetaan tarvittavat liitteet. Hakulomake löytyy osoitteesta www.rjtsaatio.fi. Täyttäessään hakemuksen hakija hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan tallennetaan teknisesti suojattuun henkilötietorekisteriin apuraha-hakemusprosessia varten. Tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa. Tarkemmat tiedot löytyvät Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön tietosuojaselosteesta (www.rjtsaatio.fi). Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti säätiön tekemästä päätöksestä. Myönteisen päätöksen saaneilta pyydetään lisätietoja mm. apurahan maksamiseen ja verotuksen vaatimuksiin liittyen.

Erityisohjeita ulkomailla tapahtuvaa vaihto-opiskelua ja työharjoittelua koskeviin apurahahakemuksiin

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, pääsääntöisesti 1.3. – 30.4. ja 1.9. – 31.10., ja hakuajan alkamisesta ilmoitetaan erikseen säätiön sivuilla (www.rjtsaatio.fi) . Hakemukset käsitellään noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Pääsääntöisesti hakemus on jätettävä ennen vaihdon tai työharjoittelun alkamista. Vaihto-opiskelu tai työharjoittelu ei voi päättyä ennen ko. hakuajan päättymistä. Hakija voi toimittaa vastaanottavan oppilaitoksen todistuksen vaihto-opiskelupaikan saamisesta myös hakuajan jälkeen. Sama koskee myös työharjoittelupaikan todistusta.

Apurahapäätökseen ja apurahan määrään vaikuttavat mm.

  • tutkinto-ohjelma
  • opiskelumenestys
  • vaihto-opiskelujakson ja vastaavasti työharjoittelun pituus
  • hakijan siteet säätiön toimialueeseen

Erityisohjeita tutkimustoimintaa koskeviin apurahahakemuksiin

Hakuaika on kerran vuodessa, pääsääntöisesti 1.3. – 30.4., ja hakuajan alkamisesta ilmoitetaan erikseen säätiön sivuilla (www.rjtsaatio.fi) . Hakemukset käsitellään noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä, ellei säätiö erikseen päätä käsittelyajan jatkamisesta. Apurahapäätökseen ja apurahan määrään vaikuttavat mm.

  • tutkimuksen aihe ja sen yhteys säätiön valitsemiin painopistealueisiin
  • hakijan siteet säätiön toimialueeseen
  • tutkimuksen välitön tai välillinen alueellinen vaikuttavuus säätiön toimialueeseen

Apurahan käyttöajanjakso voi olla kertaluonteinen tai ajoittua jopa kolmelle kalenterivuodelle. Säätiö vahvistaa kunkin hakuajan osalta mahdolliset painopistealueet, jotka löytyvät säätiön sivuilta kohdasta ”ajankohtaista”(www.rjtsaatio.fi). Myönnettyjen apurahojen suuruus on noin 5.000 – 30.000 euroa siten, että yhdelle kalenterivuodelle apurahasta voi kohdistua noin 5.000 – 10.000 euroa, ja tämän osan ylittävä osa jaksottuu yhdelle tai kahdelle seuraavalle vuodelle ja edellyttää erikseen sovittavan väliraportoinnin toteutumista. Säätiö voi näitä määriä halutessaan muuttaa, jolloin mahdollisista muutoksista ilmoitetaan säätiön sivuilla (www.rjtsaatio.fi). Hakuprosessi tapahtuu kahdessa vaiheessa: saatujen hakemusten perusteella suoritetaan ensimmäinen arvio, josta valitaan hakemukset toiseen vaiheeseen, jossa sitoutumaton säätiön ulkopuolinen arvioitsijataho arvioi hakemukset. Säätiön hallitus tekee tämän jälkeen lopulliset päätökset myönnettävistä apurahoista. Hakemuksen tehdessään hakija hyväksyy edellä kerrotun hakuprosessin. Samoin hakija hyväksyy sen, että myönnettyjen apurahojen saajat tutkimusaiheineen julkistetaan.