Apurahat.

Säätiö jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Hakemukset on jätettävä säätiölle hakuaikoina 1.3. – 30.4. tai 1.9. – 31.10. Apurahoja myönnetään muun muassa kansainvälistymisen edistämiseen tukemalla korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua tai opiskelua ulkomailla.

Yrittäjille säätiö voi myöntää apurahoja tai rahoittaa aloittavia yrityksiä, joilla on yrittämishalua ja osaamista sekä mielenkiintoinen, markkinakelpoinen ja tuore liikeidea tai innovaatio.

Säätiön hallitus on päättänyt, ettei opinnäytetyökilpailua järjestetä 2018 tai siitä eteenpäin.

Opiskelijoille ja oppilaitoksille.

Säätiö jakaa apurahoja:

  • Yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaan opetus- ja tutkimustoimintaan ja niiden kehittämiseen.
  • Koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaan ja niiden kehittämiseen.
  • Kansainvälistymisen edistämiseen mm. tukemalla korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua tai opiskelua ulkomailla.
  • Opinnäytetöiden tai väitöskirjojen laatimiseen erityisesti kun kyseessä on soveltava tutkimustoiminta.

Opinnäytetyökilpailua ei enää järjestetä:

Säätiön hallitus on päättänyt, ettei opinnäytetyökilpailua järjestetä 2018 tai siitä eteenpäin.

Apurahahakemukset opiskelijoille ja oppilaitoksille.

Ohjeet opiskelijoille ja oppilaitoksille

Apurahan hakulomake

Grant Application

Opinnäytetyökilpailua ei enää järjestetä.

Yrityksille ja yrittäjille.

Yrityshankkeiden rahoitusta:

  • Nykyteknologiaa soveltavien ja käyttävien teollisuuden alojen tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviin hankkeisiin.
  • Yritysten teknologista osaamista kehittäviin hankkeisiin
  • Innovatiivisen yritystoiminnan tukemiseen
  • Yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen

Vauhtia yrittämiseen:

Säätiö voi rahoittaa aloittavia yrittäjiä ja yrityksiä, joilla on yrittämishalua ja osaamista sekä mielenkiintoinen, markkinakelpoinen ja tuore liikeidea tai innovaatio.

Suorat sijoitukset:

Säätiö voi sijoittaa varoja myös yhtiöihin, joiden osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, jos tällainen sijoitus palvelee säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Apurahahakemukset yrityksille ja yrittäjille.

Ohjeet yrityksille ja yrittäjille

Hakulomake yrityksille ja yrittäjille