Apurahojen hakeminen keväällä 2022/ Call for grants spring 2022.

Apurahojen hakeminen keväällä 2022/ Call for grants spring 2022

Julkaistu: 16.3.2022


Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr:n kevään 2022 apurahojen hakuaika on 16.3. – 30.4.2022. Haku tapahtuu käyttäen sähköistä hakulomaketta.

Tutkimusapurahojen osalta säätiö on vahvistanut painopistealueiksi vuonna 2022 seuraavat teemat:

  • 5G ja 6G
  • kestävä kehitys, kiertotalous
  • energian tuotanto
  • terveydenhuollon teknologiset ratkaisut

Tutkimusapurahojen suuruuden osalta noudatetaan hakuohjeissa ilmoitettuja määriä.

Tutustu ennen hakemuksen täyttämistä päivitettyihin apurahojen hakuohjeisiin.

In English:

Riitta and Jorma J. Takanen Foundations call for grants is open 16.3.-30.4.2022. You can apply for grants using the electric application form.

Foundation has cleared for focus themes for research project grants for year 2022:

  • 5G and 6G
  • sustainable development, circular economy
  • energy production
  • solutions for health care technology

The amount of grants for research projects is stated in the instructions for application.

Before applying please get to know the updated instructions for application.